Аспекты развития промышленной отрасли, дающие возможность повышения регионального социально- экономического положения

  • А. Б. Саурамбекова І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Аннотация

В данной статье приведены основные понятия и термины, которые используются в исследованиях проблем управления развитием организационных систем. Автор показывает новые подходы улучшения всей республиканской экономики и обеспечение развития региональной экономики. Основной задачей региональной экономики является разработка стратегии регионального социально-экономического развития.

Литература

1.1. Назарбаев Н.Ә. Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы //Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында, Астана: Елорда, 2005. – 8-17 б.

2.2. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының проблемалары мен алғы шарттары. Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы, тезистері. – Түркістан-Қазақстан. Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ. – 2001. – 47-49 б.

3.3. Некоторые проблемы и особенности социально-экономического развития региона. Халықаралық конференцияның еңбектері. – 3-бөлім. – Алматы: Қаз ҰТУ. – 2001. – 205-209 б.

4.4. Кәсіпкерлікті қолдау – елдегі әлеуметтік мәселелерді шешудің негізгі жолы. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция езистері. – Түркістан-Қазақстан. Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ, 2001. – 202-206 б.

5.5. Аймақтың әлеуметтік даму мәселелері мен жетістіктері «Орталық Азия елдерінің мемлекетаралық интеграциялық байланыстарын жаңарту» атты Орта Азия елдерінің ІІ Түркістан интеграциялық форумы. – 2006. 341-343 б.

6.6. http://www.testent.ru/load/studentu/ ehkonomika/memleketti_leumettik_zh_ne_ajma_ ty_sajasattaryny_za_dyly_tary/51-1-0-1247 1-2 б.

7.7. Өнеркәсіп – ел экономикасының жетекші саласы // Қ.А. Яcсауи атындағы ХҚТУ хабаршысы. Түркістан. – 2009. – №1. – 350-354 б.

8.8. http://magister.kz/referat/show/199/68/1-6 б.

9.9. Сағадиев К.С. Бәсекеге қабілеттілікті өзіміз жасауымыз керек // Егемен Қазақстан. – 5 мамыр. – 2004. – 2 б.
Как цитировать
САУРАМБЕКОВА, А. Б.. Аспекты развития промышленной отрасли, дающие возможность повышения регионального социально- экономического положения. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 94, n. 6, p. 97-101, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/297>. Дата доступа: 29 jan. 2023

Ключевые слова

региональное социально-экономическое развитие; развитие индустрии; рыночная экономика; промышленная отрасль; государство; экономика; индустриализация общественного производства.