ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫ САУДАНЫҢ ДӘСТҮРЛІ САУДАДАН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.

  • А. К. Бейсенбаева Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

В данной статье рассмотрены отличие электронной коммерции от традиционной торговли и проблемы в
РК.
***
In given article are considered difference of electronic commerce from traditional trade and a problem in RK.

Литература

1. Қаржы-экономика сөздігі. – Алматы: ҚР Білім және ғылым министрлігінің Экономика институты,
"Зияткер" ЖШС, 2007
2. Құдышева Г. О. Электрондық коммерция. Оқу құралы. – Қарағанды, ҚарМТУ, 2007. – 90 б.
3. http://kk.wikipedia.org/wiki
4. Ғалым Байназаров: Қазақстан – Халықаралық қаржы орталығы болуға лайықты ел. Айқын газеті –
06.09.2011 ж.
Как цитировать
БЕЙСЕНБАЕВА, А. К.. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫ САУДАНЫҢ ДӘСТҮРЛІ САУДАДАН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 86, n. 4, p. 70-73, sep. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/850>. Дата доступа: 29 jan. 2023

Ключевые слова

ЭЛЕКТРОНДЫ САУДА; ДӘСТҮРЛІ САУДА;