РОЛЬ РОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

  • А. О. Оңдаш Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Аннотация

Қорытындылай келе, экономикалық мәселелердiң табысты шешiмi үшiн экономиканың ұзақ мерзiмдi
перспективалы даму қызметіне мұнай өндiру көлемдерiн ұлғайту керектігін атап өту керек. Бұл тұрақты
дамудың тұжырымдамасы. Мақалада ерекше назарды мұнай өндіруді күшейту кезінде меншікті табиғи
қорларды қайта өңдеуге, қайта өңдеу секторын дамытуға, өндіріске жаңа технологияларды енгізуге, жұмыс орындарымен тұрғындарды қамтамасыз етуге, сонымен қатар қазақстандықтардың әл-ауқатын өсіруге және өркендетуге қызмет етіп, саяси және әлеуметтік міндеттерді шешуге аудару керек.
***
In conclusion, it is necessary to take into consideration the increasing in oil production in the service of long-term
economic development perspective for the successful solution of economic problems. This is the concept of sustainable development. Particular attention in this context should be given to the intensification of oil refining of its own natural resources, development of processing sector, the introduction of new technologies in production, providing the population with jobs, the solution of social and political problems that ultimately will serve the prosperity and welfare of citizens of Kazakhstan.

Литература

1. Зелепухин С. Нефть в Казахстане всему голова. – http: //www.zakon.kz
2. Нефтегазовый сектор в структуре национальной экономики РК // Электронное правительство РК. – http:
//e.gov.kz КазҰУ хабаршысы. Экономика сериясы, №4 (86). 2011 9
3. Захарова Т.В. Служат ли минеральные ресурсы фактором экономического роста? / Т.В. Захарова // ЭКО.
– 2002.– № 7. С.112 – 121.
4. Современное состояние экономики и основные тенденции ее развития. – http: // www.ekg-group.ru
5. Оспанов С. Игрок запаса. // МК в Казахстане. – 29 июня - 6 июля 2011.
6. Назарбаев Н.А. Новое время – новая экономика. – http: //www.kazembassy.by
7. Алинов М.Ш. Минерально-ресурсный фактор в контексте устойчивого развития. - www.aef.kz/upload
/iblock/2e9/heazluu.
Как цитировать
ОҢДАШ, А. О.. РОЛЬ РОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 86, n. 4, p. 6-9, sep. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/830>. Дата доступа: 29 jan. 2023
Раздел
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова

РОЛЬ РОСТА ДОБЫЧА НЕФТИ; ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ;