ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОРЫНА ИНВЕСТИЦИЯНЫ ТАРТУ МЕХАНИЗМІ МЕН МЕМЛЕКЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ РЕТТЕУ

  • Ш. Ш. Джанабергенова Казахский Национальный Университет им аль-Фараби

Аннотация

В данной статье рассмотрены механизмы привлечения инвестиций в реальный сектор экономики Казахстана, а также были предложены конкретные задачи по улучшению государственного регулирования
инвестиционной деятельности.

Литература

1. 1. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы [Текст] // Орталық Қазақстан. - 2010. - 27 қараша (№194-195).
2.2. Инвестициялар тарту - оның негізгі көзі тікелей шетелдік инвестициялар болуы тиіс [Текст] / А. Орынханова // Экономика. - 2010. - 25 қараша - 1 желтоқсан (№47). - (Ұлттық экономикалық идея).
3.3. Қазақстан экономикасындағы инвестициялық саясат барысы [Текст] / Қ. С. Байшоланова, Г. Жакупова, Д. Боскинова // ҚазҰУ хабаршысы.Экономика сер.= Вестник КазНУ.Сер.экономическая. - 2008. - №2. - С. 56-60 б.
4.4. Инвестициялар туралы Қазақстан Республикасының 2003 ж. 8 қаңтардағы N 373-II Заңы (2006.31.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен).
Как цитировать
ДЖАНАБЕРГЕНОВА, Ш. Ш.. ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОРЫНА ИНВЕСТИЦИЯНЫ ТАРТУ МЕХАНИЗМІ МЕН МЕМЛЕКЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ РЕТТЕУ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 89, n. 1, p. 5-11, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/578>. Дата доступа: 06 feb. 2023

Ключевые слова

преференцияларын; Инвестициялық;