Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін әлемдік тәжірибені қолдану арқылы жетілдіру. Совершенствование эффективности инвестиционных проектов Республики Казахстан, используя мировой опыт

  • S. A. El’tinova Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Қазіргі жаһандану заманында кез келген мемлекет халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға талпынады. Осы мақсатқа жету барысында елдер арасында технологиялармен алмасу арқылы инвестициялық және инновациялық жоба жағдайын дамыту – экономикалық өрлеудің маңызды факторына айналуда. Қазақстанның инвестициялық жобалардың жағдайы бүгінгі танда тиісті деңгейде дамыған жоқ. Қазіргі кезде Қазақстанда инвестициялық жобалардың жаңашылдығын, тиімділігін және экономикаға оң әсерін анықтайтын көптеген талдау әдістері қолданылуда. Бүгін бұл қызметтерді, қағидаларды, әдістер мен тәсілдерді «Самұрқ-Қазына» АҚ жасалып жатқан жұмысынан көріп отырмыз. Бұл атқарылып жатқан жұмыстардың ең басты қағидасы – қосылған құны бар тауарлар мен қызметтер жасауға, сондай-ақ өнімдер мен қызметтердің сапасын арттыруға және көлемін ұлғайтуға бағытталған экономикалық жағынан тиімді, өзін-өзі ақтайтын жобалар ғана жүзеге асырылады.

В статье рассматривается эффективность и оценка эффективности инвестиционных проектов, а также международные принципы оценки, нынешние работы и достижения казахстанских инвестиционных проектов.

Литература

1. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: учебник. Второе издание, переработанное и дополненное. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 622 б.

2. Марголин А.М. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник для вузов / А.М. Марголин. – М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2007. – 367 б.

3. М. Қанатұлы, С.Н. Нұрланова, Құрылыс материалдары өндірісті дамуының басым бағыттары, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, Семей қ., [режим доступа]: http://group-global.org/publication/view/624

4. «Самұрық-Қазына» АҚ сайты: Негізгі: Баспасөз орталығы: Жаңалықтар: [режим доступа]: http://sk.kz/news/ view/3582?lang=kz
Как цитировать
EL’TINOVA, S. A.. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобалардың тиімділігін әлемдік тәжірибені қолдану арқылы жетілдіру. Совершенствование эффективности инвестиционных проектов Республики Казахстан, используя мировой опыт. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 99, n. 5, p. 180-182, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/540>. Дата доступа: 12 apr. 2021

Ключевые слова

инвестициялық жоба; тиімділік; бағалау; қағида; әдіс; инвестиционный проект; эффективность; оценка; принцип; метод;