Жаһандану жəне заманауи интеграция жағдайында елдің ауылшаруашылық секторының бəсекеге қабілеттілігі – азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің факторы.

  • A. E. Kaliyeva Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
  • N. A. Aldabergenov Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Мақалада ауылшаруашылығы саласының ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін және азық-түліктік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін негізгі фактор ретінде қарастырылады. Мақалада статистикалық мәліметтер негізінде елдің жаһандану жағдайындағы, атап айтқанда Кедендік одаққа интеграция жағдайындағы ауылшаруашылықтық мүмкіндіктері мен әлеуеті талданған. Елдің ауылшаруашылығы саласындағы бәсекеге қабілеттілік жағдайының тежеуші мәселелері мен аталған сектордың мүмкіндіктері талқыланғанДанная статья посвещается анализу сельскохозяйственного сектора страны, который рассматривается в качестве фактора как обеспечения конкурентоспособности экономики страны в целом, так и обеспечения продовольственной безопасности внутри страны. В статье на основе статистических данных анализируются возможности и потенциал сельского хозяйства страны в условиях глобализации, в том числе в условиях региональной интеграции в Таможенный союз. Также приведены примеры сдерживающих конкурентоспособность сельского хозяйства и возможности данного сектора.

Литература

1 ЕуразиялықЭкономикалықКомиссияныңстатистикалықмəліметтері. Қолжетімділікрежимі: http://www.eurasiancommission. org/ru/act/integr _i_makroec/dep_stat/test-trade/tables/Pages/default.aspx.

2 КО жəне ЕЭК мүше-елдерінің өзара сауда-саттығының құрылымы, ірі тауарлық топтар бойынша, 2014 ж. қаңтар-шілдесі.

3 «2014 жылдың I жарты жылдығында Кедендік одақ жəне Бірыңғай экономикалық кеңістіктің мүше-елдерінің ауыл шаруашылықтарының өндірістік көрсеткіштері» ЕЭК-ның баяндамасы.

4 «КО жəне БЭК мүше-елдерінің 2012-2013 жылдары ауылшаруашылықтық өнімдер мен азық-түлік өндірісінің көрсеткіштерінің талдауы» ЕЭК-ның баяндамасы.

5 Григорук В.В., Никитина Г.А. Казахстан на продовольственном рынке Таможенного союза// VI международная конференция «Таможенный союз и Единое экономическое пространство ЕврАзЭС: перспективы дальнейшей интеграции». – Алматы, 2011. – С. 1-5.
6 http://www.gosbook.ru/node/80694

7 Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика Комитетініңмəліметтері. Қолжетімділік режимі: http:// stat.gov.kz/ faces/ wcnav_externalId/publBullS3-2013 _afrLoop=35432419917751 #%40%3F_afrLoop%3D35432419917751%26_adf.ctrl-state%3 D32xrhm858_103

8 Филатова О.А. “Алматы қаласы Аймақтық қаржылық орталық Рейтингтік агенттігі” АҚ «Малшаруашылығы саласын талдау» баяндамасы. – Алматы, 2014. – С. 23-26.

9 «Кедендік одақ жəне Бірыңғай экономикалық кеңістіктің аграрлық нарқының жеке сегменттері бойынша даму жағдайы мен динамикасы» ЕЭК-ның баяндамасы.

10 ҚР Үкіметінің отырысында ҚР Ауылшаруашылығы министрі А.С.Мамытбековтың баяндамасы. Қолжетімділік режимі: http://mgov.kz/doklad-ministra-sel-skogo-hozyajstva-rk-mamy-tbekova-a-s-na-zasedanii-pravitel-stva-rk-v-selektornom-rezhimepo-voprosu-ob-itogah-uborki-urozhaya-i-situatsii-na-ry-nke-zerna-12-11 13-g/

11 Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі Статистика Комитетінің мəліметтері. Қолжетімділік режимі: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersInvestment?_afrLoop=35945055581479#%40%3F_afrLoop%3 D35945055581479%26_adf.ctrl-state%3D32xrhm858_173
Как цитировать
KALIYEVA, A. E.; ALDABERGENOV, N. A.. Жаһандану жəне заманауи интеграция жағдайында елдің ауылшаруашылық секторының бəсекеге қабілеттілігі – азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің факторы.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 106, n. 6, p. 152-159, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/505>. Дата доступа: 14 aug. 2022

Ключевые слова

азық-түліктік қауіпсіздік; жаһандану жағдайы; интеграция; ауылшаруашылығы; бәсекеге қабілеттілік; ауылшаруашылықтық өнім; өндіріс; продовольственная безопасность; глобализация; интеграция; сельское хозяйство; конкурентоспособность;