Аймақтағы аграрлық саланың даму тенденциясы және мемлекеттік қолдау (Алматы облысы мысалында). Тенденция развития аграрного сектора в регионе и государственная поддержка (на примере Алматинской области).

  • S. U. Toktassynov Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Аннотация

Қазақстан экономикасында ауылшаруашылығы ерекше маңызды сала болғандықтан аграр­лық салаға байланысты мәселе мемлекет саясатының стратегиялық маңызы бар бағыты болып табылады. Мемлекеттің аграрлық саясаты біріншіден республиканың байырғы тұрғындары – қазақ халқының тағдырына, өсіп-өркендеу және әлемдік өркениетке қосылу мәселелеріне қатысты шешуші рөл атқарады. Мемлекет жергілікті халықтың әлеуметтік экономикалық даму деңгейін қамта­масыз ету үшін, оның дәстүрлі, қалыптасқан ата кәсібі – мал және егін шаруашылықтарын, жалпы агроөнеркәсіп кешенін дамытуға экономиканың басқа салаларына қарағанда артықшылық беруі қажет. Ауылшаруашылығы дамуының деңгейі көбінесе елдің экономикалық қауіпсіздігін анық­тайды. Қазақстанның ауылшаруашылығына қолайлы жерлері көп болғандықтан, әлем нарығында бәсекелестікке қабілетті агроөнеркәсіп секторын дамытуға барлық мүмкіндіктері бар. Осы саланы дамытуды қолдауда мемлекет тарапынан атқарылып жатқан шаралардың тиімділігі қаншалықты екендігін анықтау мақсаты қойылды. Мемлекеттік шаралар тиімділігін анықтау барысында Қазақстан Республикасы Алматы облысының аграрлық саласы қарастырылып, осы өңірге «ҚазАгро» АҚ тарапынан бөлінген қаржының игерілу мәселелері талқыға салынды.Сельское хозяйство – это особо значимая отрасль в экономике Казахстана, поэтому эта отрас­ль является стратегически важным направлением государственной политики. В первую очередь, государственная аграрная политика обеспечивает решающую роль по проблемам судьбы казахского народа, его становления и вхождения в мировое собщество коренных жителей республики. Государство для обеспечения уровня экономического развития местного населения, традиции предков – растениеводства и животноводства, общего развития агрокомплекса должно предоставлять преимущество по сравнению с другими отраслями экономики. Уровень развития сельского хозяй­ства определяет экономическую безопасность страны. Казахстан, имея земли сельскохозяйствен­ного назначения, в условиях мирового рынка имеет все возможности развития конкурентоспособ­ного агропромышленного сектора. Цель этой работы – определение эффективности направляемых мер со стороны государства в поддержку развития этой отрасли. В результате определения эффективности государственных мер рассматривалась аграрная сфера Алматинской области Республики Казахстан и проблемы освоения выделенных средств со стороны АО «КазАгро».

Литература

1 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың ең басты мақсаты». – Астана, 6 ақпан 2008 ж.

2 Дроздов В.В. Франсуа Кенэ: [Фр.экономистХУ111 в.]. – М.: Экономика, 1988. – 18-19 бб.

3 Классика экономической мысли. – М.: Изд. «ЭКСМО-ПРЕСС», 2000. – 79-89 бб.

4 Есіркепов Т. Әлемдік азық-түлік нарығындағы жағдайға сараптама.// Дала мен қала. 2008 ж. 18 ақпан.

5 Алматы облысы Статистика Департаментінің бюллетені// http://www.almatyobl.stat.kz/kaz/

6 Алматы облысы Статистика Департаментінің «Алматы облысының әлеуметтік-экономикалықдамуы» журналы 2013 желтоқсан // http://www.almatyobl.stat.kz/kaz/basic-publications/

7 Алматы облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бойынша 2013 жылға жалпы ақпараттары // http://zhetysu-gov.kz/index.php?name=content&op=view&id=341
Как цитировать
TOKTASSYNOV, S. U.. Аймақтағы аграрлық саланың даму тенденциясы және мемлекеттік қолдау (Алматы облысы мысалында). Тенденция развития аграрного сектора в регионе и государственная поддержка (на примере Алматинской области).. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 105, n. 5, p. 128-135, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/479>. Дата доступа: 31 jan. 2023

Ключевые слова

агроөнеркәсіптік кешен; ауылшаруашылығы; Алматы облысы; «АгроБизнес-2020»; «ҚазАгро» АҚ; агропромышленный комплекс; сельское хозяйство; Алматинская область; «АгроБизнес -2020»; АО «КазАгро»;