Реинжиниринг бизнес-үрдістері негізінде ұйымдық өзгерістерді енгізу. Внедрение организационных изменений на основе реинжиниринга бизнес-процессов

  • M. K. Kenzhegaranova Kazakh National University after al-Farabi

Аннотация

Бұл мақалада компаниядағы реинжинирингтің теоретикалық негіздері сипатталынып, реинжи­ ниринг енгізудің артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдау жасалынған. Ұйымдастыру кезіндегі батыл өзгерістер енгізу анықтамасында реинжеринг – компанияның бизнес үрдістерін қайта құру, түбегейлі өзгертуі болып табылатындығы айтылған. Мақсаты жоғарғы ұйымдастырушылық әрекет арқылы жақсы қаржылық нәтижеге жету. Реинжинирингтің мультипликативті іргелі өзгерістер ық­палы тек сол мекемеге ғана емес, бүкіл отандық, ұлттық компанияларға және коммерциялық мекемелерге де тарайды.


В статье описаны теоретические основы реинжиниринга и проанализированы преимущества и недостатки реинжиниринга в компаниях. Известное определение такого радикального изменения
в организациях гласит, что реинжиниринг – это коренной пересмотр и радикальная перестройка бизнес-процессов в компании с целью достижения лучшей организационной деятельности и по­лучения высоких финансовых результатов. Примечательно и то, что мультипликативный эффект от успешного реинжиниринга распространяется не только на саму компанию, но и на всю страну, учитывая влияние таких фундаментальных изменений на деятельность национальных компаний, отраслевых организаций и других коммерческих учреждений.

Литература

1.Hammer M., J. Champy. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. – New-York NY: CollinsBusiness Essentials, 2003.

2 Davenport T. Process innovation, reengineering work through information technology. – Boston MA: Harvard Business School Press, 1993.

3 Baranov V.V., Ivanov I.V. Innovacionnoe razvitie Rossii: Vozmozhnosti i perspektivi/ V.V. Baranov, I.V. Ivanov. – M.:AlpinaPablisher, 2011. – 352 s.

4 Shirokova G. V., Upravleniye organizacionnimi izmeneniyami: uchebnoe posobie. – SPb.: izdatel’skiidom Sankt-Peterburgskogo Gosudarstvennogo Universiteta 2005. – 432 s.

5 Popov E., Shapot M. Reinginering bisinesprocessov i infomacionnie tehnologii, 2009.

6 Shermet M. A. Upravleniye izmeneniyami. – M.: Delo, 2010.
Как цитировать
KENZHEGARANOVA, M. K.. Реинжиниринг бизнес-үрдістері негізінде ұйымдық өзгерістерді енгізу. Внедрение организационных изменений на основе реинжиниринга бизнес-процессов. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 105, n. 5, p. 110-115, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/476>. Дата доступа: 21 mar. 2023

Ключевые слова

түбегейлі өзгерістер; реинжиниринг; бизнес-үрдістер реинжинирингі; ұйымдық өзгерістер; жақсарту; радикальное изменение; реинжиниринг; реинжиниринг бизнес-процессов; организационные изменения; улучшение;