ОБЕСЦЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

  • А С Амангалиева КазНУ им. аль-Фараби

Аннотация

Бұл мақалада негізгі құралдардың құнсыздануын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалай жүргізу керек екендігі туралы жəне қалай негізгі құралдардың құнсыздануына тест жасау керек екендігі айтылған. Сонымен қатар тест өткізудің мақсаты жазылған.

Литература

1. «Учет основных средств по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 2, с.14)

2. «Альтернативы в учете основных средств по МСФО» («МСФО: практика применения», 2006, № 3, с.31)

3. Майк Бонэм, Мэтью Кертис «Применение МСФО» 2 часть, Алпина Бизнес Букс, Москва, 2008
Как цитировать
АМАНГАЛИЕВА, А С. ОБЕСЦЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 83, n. 1, p. 91-95, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/410>. Дата доступа: 20 june 2021