ТҮГЕНДЕУДІҢ КƏСІПОРЫН ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДАҒЫ РӨЛІ

  • Б Сəрсенбекқызы Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ магистранты

Аннотация

Қазақстан нарығында қалыптасқан экономикалық ахуал (өндірістің жаппай құлдырауы, борышкерлердің төлем қабілетсіздігі, инфляция деңгейі) кəсіпорынның қаржылық жағдайына тікелей əсер етеді.
Бухгалтерлік есепті жүргізу əдістеріне шаруашылық қызмет фактілерін жинақтап топтау мен бағалау əдістері, активтердің құнын есептеу, құжат айналымын қабылдауды ұйымдастыру, түгендеу, бухгалтерлік есепшоттарын қолдану əдістері, бухгалтерлік есептің тіркелім жүйесі, мəліметті өңдеу мен басқа да сəйкес əдістер мен амалдар кіреді. Ал осы есеп жүргізу əдістерінің барлығын топтастырып, іске асыру үшін əрбір кəсіпорында таңдап бекіткен есеп саясаты болуы қажет.

Литература

1. «Ұлттық Қаржылық Есептіліктің №2 стандарты.

2. Радостовец В.К. Кəсіпорындағы бухгалтерлік есеп. – Алматы: Print-S, 2002.

3. Попова Л.А., Мырзалиев Б.С., Əбдішүкіров Р.С., Əбдішүкіров Д.Р. Қаржылық есеп. – Алматы: Нұрлы бейне, 2010.

4. Айрих Н. Методические рекомендации по разработке учетной политики организаций; Учетная политика предприятия в соответствии с требованиями МСФО. Файл Бухгалтера 2006г. № 37-38, (19 сен.-2окт.)

5. Толпаков Ж.С. Бухгалтерлік есеп. – Қарағанды: Қарағанды полиграфиясы, 2009.
Как цитировать
СƏРСЕНБЕКҚЫЗЫ, Б. ТҮГЕНДЕУДІҢ КƏСІПОРЫН ЕСЕП САЯСАТЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДАҒЫ РӨЛІ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 83, n. 1, p. 54-56, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/401>. Дата доступа: 02 feb. 2023