Қазақстанның мұнай-газ саласын дамыту мәселелері. Проблемы развития нефтегазовой отрасли Казахстана

  • Sh. A. Boluspayev Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы

Аннотация

Мақалада Қазақстанның мұнай-газ саласын дамыту мәселелері қарастырылған. Соңғы жылдардағы қазақстандық ірі мұнай өндіруші компаниялардың инновациялық өнім көлемі көрсеткендей, жалпы мұнай-газ компанияларына қатысты инновациялық өнім, өндіру мен өңдеудің жаңа әдістері үлесі динамикасы жоғары емес. Статистика көрсетіп отырғандай, мұнай өндіру саласындағы мемлекеттік реттеу, соның ішінде салық салу да ірі мұнай өндіруші кәсіпорындарға өндірісті тұрақты түрде технологиялық жаңартуға сенімді мотивация тудырмайды. Осылайша, ірі мұнай өндіруші компаниялар кен орнын іздеу, барлау, дайындау жұмыстарын жүргізгенде заманауи техникалық шешімдерді қолданып отырғанына қарамастан, Қазақстанның мұнай өндіру комплексінде инновациялық процестердің тұрақты оң динамикасы мен оларды дамытудың үрдісі әзірше байқалмайды. Инновациялық жобаларды дайындау мен зерттеуге бөлінетін ішкі шығындар өсімі динамикасы соңғы жылдары әзірше тұрақты сипат алған жоқ. Мұнай саласы бойынша инновацияларға тиесілі табыс үлесін көрсету арқылы жоғарыда аталған тұжырымды растауға болады

В данной статье рассмотрены проблемы инновационного развития нефтегазовой отрасли Казахстана. Выявлены характерные черты нефтегазовой промышленности. Описано состояние коэффициента извлечения нефти, нефтяных месторождений. Были предложены пути стимулирования нефтяных предприятий на инновации путем государственных механизмов воздействия на отрасль.

Литература

1 Жакишева А. Рациональное использования нефтегазовых ресурсов и развитие их герулирования//Экономика и статистика. – №1. – 2012. – С.63-63.

2 Марк Роллинз.Безопасность как ключевой фактор развития нефтегазового сектора // KAZENERGY. – №1 (56). – 2013. – С. 84-86.

3 БулекбайА. Проблемы «зрелых» месторождений в Республике Казахстан или возможность вто- рой жизни//KAZENERGY. – №2 (57). – 2013. – С.100-106.

4 Мынбаев С. «Нам нужен стратегический резерв нефти» // KAZENERGY.– №3 (58). – 2013. – 62- 63 б.
Как цитировать
BOLUSPAYEV, Sh. A.. Қазақстанның мұнай-газ саласын дамыту мәселелері. Проблемы развития нефтегазовой отрасли Казахстана. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 98, n. 4, p. 127-131, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/379>. Дата доступа: 20 june 2021

Ключевые слова

мұнай-газ саласы; инновациялық даму; мемлекеттік реттеу; мұнай алу коэффициенті; нефтегазовый сектор; инновационное развитие; государственное регулирование; коэффициент извлечения нефти;