Шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудағы негізгі бағыттары мен проблемалары. Основные направления и проблема государственной поддержки малого предпринимательства

  • A. F. Fazylbayeva І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Аннотация

Қазақстанда шағын кәсіпкерлікті қолдау жүйесі қалыптасты және әлде де қызмет етуде. Бұл мәселемен Индустрия және сауда министрлігі, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қаржы министрлігі, Табиғи монополияларды реттеу агенттігі, Статистика жөніндегі агенттігі және атқарушы биліктің басқа да органдары мемлекеттік деңгейде айналысады. Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік және өңірлік қорлары құрылған. Дегенмен Қазақстанда шағын кәсіпкерлік қызметін қолдау бойынша қызмет ету саласы біркелкі дамып жатқан жоқ. Әлемдік тәжірибе көрсететіндей, оның табысты дамуы мемлекеттік қолдауға, осы қызметтерді қажет ететін кәсіпкерлерге, жеке кәсіпкерлікті дамытуды көздеген тұлғалар тең дәрежеде тәуелді. «Қазақстан-2050» стратегиясында ұлттық экономиканың жетекші күші саналатын кәсіпкерлікті жан-жақты қолдауға баса мән берілді. Бизнестің тынысын тарылтып тұрған әкімшілік кедергілер тағы да азайтылады, кәсіпорындардың өсіп-өркендеуіне жасанды бөгет жасайтын мемлекеттік қызметтерді жазалау механизмі қатаңдатылады. Осындай қамқорлықтың арқасында, шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға қарай, аз дегенде екі есе өсуі тиіс. Тәуелсіздік алған жылдары басталған экономикалық модернизация бүгінде қолтығы сөгілген жабағыдай жұлқынып тұр. Дүркін-дүркін бағдарламалар қабылданды. Қадау-қадау жоспар, жобалар жүзеге асты. Соның нәтижесінде, экономиканың екпіні артты, бойға қуат бітті.

Рассмотрены направление, проблемы и виды малой предпринимательской деятельности. Указаны основные факторы для развития предпринимательства. Изменение в банковской системе. Согласно Закона РК «О лицензировании» рассмотрены виды предпринимательской деятельности. На основу взяты получение кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Литература

1 Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы.

2 Жеке кәсіпкерлік туралы 2006 ж. 31 қаңтарындағы №124-III Қазақстан Республикасының Заңы (2008.05.07. берілген өзгерістер мен толықтырулар).

3 Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау туралы 1997 ж. 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы.

4 Манабаева И. Шағын және орта бизнестің экономикадағы маңыздылығы мен артықшылықтары және кемшіліктері: Экономика негіздері.– 2009. – №5. – 8-13 б.

5 «Лицензия беру туралы» Қазақстан Республикасының 2007 ж. 11 қаңтарындағы Заңы.
Как цитировать
FAZYLBAYEVA, A. F.. Шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудағы негізгі бағыттары мен проблемалары. Основные направления и проблема государственной поддержки малого предпринимательства. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 97, n. 3, p. 193-200, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/361>. Дата доступа: 22 mar. 2023

Ключевые слова

шағын кәсіпкерлік; мемлекеттік бағдарлама; банктік жүйе; салықтық тариф; шетелдік инвестиция; малые предпринимательства; государственная программа; банковская система; налоговый тариф; иностранные инвестиции;