Әлемдік мұнай бағасының Қазақстан жанармай нарығына ықпалы. Влияние мировых цен на нефть на топливный рынок Казахстана

  • Sh. A. Boluspayev Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Аннотация

Бұл мақалада Қазақстан жанармай нарығына әлемдік мұнай бағасы ықпалы қарастырылған. Жанармай нарығының қазіргі жағдайы сипаттала келе, Қазақстан үшін шикі мұнай өндіру әлемдік мұнай бағасының жоғары болу себебінен тиімді болып отыр, нәтижесінде еліміздегі моторлы жанармай өндірісі төмен деңгейде қалуда. Сонымен қатар Қазақстандағы бензин мен тұтыну баға индексі және әлемдік мұнай бағалары арасындағы байланыс талданған. Баға өзгеріс динамикаларын салыстыра келе аталған үш көрсеткіш арасындағы байланыс әрқашан оң бола бермейді. Ал корреляциялық талдау көрсеткендей бұл көрсеткіштер арасындағы байланыс әлсіз. Сонымен қатар мақалада Қазақстандағы және әлем елдеріндегі бензин бағаларының салыстырмалы талдауы жүргізілген. Нәтижесінде Қазақстанда да, әлем елдерінде де бензин бағасының қалыптасуына елдегі өндірілетін шикі мұнай көлеміне емес, үкіметтердің жанармай саласындағы жүргізетін саясатына байланысты екенін көруге болады.

В данной статье рассмотрено влияние мировых цен на нефть на топливный рынок Казахстана. Показана взаимосвязь между ценами на бензин в Казахстане, индексом потребительских цен и мировыми ценами на нефть. А также в статье предоставлен сравнительный анализ цен на бензин в Казахстане и в других странах мира.

Литература

1 Қазақстан Республикасының мұнай және газ министрлігінің ақпараты. Интернет ресурс: http://www.mgm.gov.kz/index.php?option=com_ content&view =category &layout= blog&id=41&Itemid=63&lang=kz

2 Қазақстан тұтыну нарығындағы бағалар/ҚР статистика агенттігінің статистикалық жинағы. – Астана. – 2012. – 470 бет.

3 АҚШ энергиялық ақпарат әкімшілігінің шикі мұнай бағалары статистикалық мәліметі. Интернет ресурс: http://www. eia.gov/dnav/pet/ pet_pri_spt_s1_d.htm

4 Әлем елдерінің бензин бағасы рейтингісі. Интернет ресурс: http://www.mytravelcost.com/petrol-prices/
Как цитировать
BOLUSPAYEV, Sh. A.. Әлемдік мұнай бағасының Қазақстан жанармай нарығына ықпалы. Влияние мировых цен на нефть на топливный рынок Казахстана. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 97, n. 3, p. 83-87, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/344>. Дата доступа: 09 feb. 2023

Ключевые слова

әлемдік мұнай бағасы; жанармай нарығы; бензин бағасы; баға индексі; мировые цены на нефть; рынок топлива; цены на бензин; индекс цен;