Foreign experience of the medical insurance market

Authors

  • M. T. Davletova Халықаралық бизнес университеті
  • M. Zh. Tursumbaeva Қ.И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Keywords:

market of medical services, medical insurance, compulsory medical insurance (CMI), voluntary medical insurance (VMI),

Abstract

Health insurance helps ensure citizens a certain amount of free provision of medical services in the event of the insured event (of a health problem) if there is a contract with health insurance organizations. The latter is the case for payment of the cost of care (risk) from the date of payment of the fi rst installment citizen of the relevant fund.

References

1 Shahov V.V. Strahovanie: uchebnik dlia vuzov /V.V. Shahov. – M.: IUNITI, 2003. – 311 s.

2 Vnedrenie obiazatel`nogo meditcinskogo strahovaniia stimuliruet razvitie strahovogo ry`nka // E`kspert Kazakhstan. – 2012. – №13 (354).

3 Qazaqstan Respublikasynyng densaulyq saqtau salasyn damytudyng 2011–2015 zhyldarga arnalgan “Salamatty Qazaqstan” memlekettik bagdarlamasy // QR Prezidentіnіng Zharlygy 29 qarasha. – 2010 zhylgy. – №1113.

4 Mironov A.A., Taranov A.M., Chei`da A.A. Meditcinskoe strahovanie: uchebnik / Mironov A.A., Taranov A.M., Chei`da A.A. – 2-e izd. per. i dop. – M.: Nauka, 2002. – 312 s.

5 Nazarbaev N.A. Aleumettіk-ekono mikalyq zhangyrtu – Qazaqstan damuynyng basty bagyty: Qazaqstan Respublikasynyng Prezi dentіnіng Qazaqstan halqyna Zholdauy // www.akorda.kz – 2012. – qanqtar 27.

Downloads