Роль банковской системы в устойчивом развитии экономики

Аннотация

Мақалада тұрақты даму көрсеткіштерін қалыптастыру тәсілдері қарастырылған. Авторлар шетелдік және отандық банктерге тән тұрақты даму саласындағы жаһандық үрдістерді қарастырды. Талдау негізінде  несие ұйымдарының тұрақты даму элементтерін пайдалану тәсілдерінің эволюциясы ұсынылған. Қазіргі жағдайда коммерциялық банктердің тұрақты даму мәселелері ерекше өзекті болып отыр, өйткені олар жалпы ел экономикасының жағдайын анықтайды. Сонымен бірге коммерциялық банктер ішкі және сыртқы ортаның, цифрлық трансформацияның және ауысудың әртүрлі факторларының әсерінен жұмыс істейді.Төртінші өнеркәсіптік революцияға қарай, бұл олардың жұмыс істеу жағдайларын айтарлықтай өзгертеді. Осы орайда банк мекемелері салыстырмалы түрде статикалық, тұрақты күйде болуы мүмкін
Как цитировать
ZHUMADILOVA, T. B.; DOSZHAN, R. D.; SUPUGALIYEVA, G. I.. Роль банковской системы в устойчивом развитии экономики. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 144, n. 2, p. 125-136, july 2023. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/2618>. Дата доступа: 23 sep. 2023 doi: https://doi.org/10.26577/be.2023.v144.i2.012.