ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN EKONOMİK BÜYÜMEDEKİ ROLU VE KAZAKİSTAN EKONOMİSİ

  • MUHAMMET AKDİŞ СДУ

Аннотация

Ekonomik büyüme ve gelişme bütün ülkelerin ortak hedefidir. Çünkü ülkeler ekonomik gelişme ve büyüme ile birlikte, hem kaynaklarını en iyi bir şekilde değerlendirmiş olacak, hem de halkına daha iyi bir hayat ve gelecek sunabilecektir. Ülkelerin, insanların ve hayat tarzlarının daha bir bilinir
hale geldiği günümüzde ise ekonomik gelişme ve büyüme, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler açısından daha bir önem arzetmetedir. Ülkenin ve halkın, diğer ülke ve halklar karşısındaki hayat şartları, gelir durumu ve gelecek beklentileri daha yakından bilinir ve tanınır hale gelmiştir.
Как цитировать
AKDİŞ, MUHAMMET. ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN EKONOMİK BÜYÜMEDEKİ ROLU VE KAZAKİSTAN EKONOMİSİ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 78, n. 2, p. 97-98, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/229>. Дата доступа: 02 feb. 2023
Раздел
МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ