ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

  • И Мамедов Бишкекский Гуманитарный Университет им. К. Карасаева

Аннотация

Қырғызстанда нарықтық қатынастар мен сақтандыру нарығының ары қарай даму мәселелері нарықтық емес қоғамнан нарықтыққа көшу ретінде қарастырылған. Бұл мәселе саяси, әлеуметтік-экономикалық сонымен қатар ұлттық-мемлекеттік деңгейде болады. Сақтандыру қызметін қазіргі кезеңде зерттеу мемлекеттің экономикалық жүйесін құруда маңызды фактор болады.
Как цитировать
МАМЕДОВ, И. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 78, n. 2, p. 70-75, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/220>. Дата доступа: 02 feb. 2023