ТАБЫСТЫҢ АУДИТІ

  • А М Нүкенова КазНУ им аль-Фараби

Аннотация

Табыстың аудиті ең біріншіден ұйымның ережесіне сүйеніп, ұйымның кірістерін ұйымның табыстарына жатқызылуының негізделуін тексеруді көздейді. Бұл құжат табыстың нақты анықтамасынан тұрады. Аудит үрдісінде бухгалтерлік есеп шоттарында және есептілікте табыстың дұрыс көрсетілуін бақылау өте маңызды Табыс деп мойындалмайтын басқа заңды және жеке тұлғалардан түскен кірістердің тізімін білу өте қажет. Осы мақалада табыстың аудитін жүргізу процедуралары ашылып көрсетілген.

Литература

1. Шишкин А. К. Учет, анализ, аудит на предприятии: Учебное пособие для вузов Москва ЮНИТИ, 1996. - 496 бет

2. М.Б. Байдаулетов «Аудит», - Алматы: Қазақ университеті.

3. В.П Суец, В.А. Ситникова «Аудит». Учебное пособие. – Москва, 2008

4. В.И. Подольский, « Аудит» - Москва, Юнити 2000 ж.
Как цитировать
НҮКЕНОВА, А М. ТАБЫСТЫҢ АУДИТІ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 78, n. 2, p. 67-70, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/219>. Дата доступа: 02 feb. 2023