ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КАЗАХСТАНА

  • Ж М Омарханова КЭУК

Аннотация

Мақалада институционалды инвесторлардың қызметі мен қызмет етуінің негізгі аспектілері қарастырылған. Капиталды жинақтаудың негізі ретіндегі зейнеткерлік жинақ қоры мен сақтандыру компанияларының
инвестициялық қызметі ерекшеленген. Институционалдық инвесторлардың қалыптасуы мен дамуының негізгі проблемалары анықталған.

Литература

1. Норт Д.К. Институциональные изменения: рамки анализа. //Вопросы экономики .- 1997.-№3.- С.6-17.

2. Сайт Казахстанской фондовой биржи

3. Сайт АФН
Как цитировать
ОМАРХАНОВА, Ж М. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ КАЗАХСТАНА. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 78, n. 2, p. 50-55, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/214>. Дата доступа: 02 feb. 2023