ӨНДІРІСТЕГІ ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІН, ӨНІМ САПАСЫН АРТТЫРУ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК САУДА ҰЙЫМЫНА МҮШЕ БОЛУДЫҢ БІРДЕН БІР ФАКТОРЫ

Authors

  • А Т Жузбаева Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті
        32 29

Abstract

The main goal of the State during this time when the world financial crisis takes place and businesses are working by market principles is to increase the efficiency of production. Especially the agricultural industry complex based on integration-innovation process and management modernization, financial-credit policy, taxation, price formation and other economic mechanisms which have great national economy importance in every department of the State, which works towards the entry into the Worldwide Commercial Organization to raise competitive capacity of goods and etc.

References

Назарбаев Н.А.Послание Президента РК народу Казахстана. Астана. (2007-2009ж.ж.).

Есполов Т.И. «Эффективность агропродовольственного комплекса Казахстана». Алматы: НИЦ «Ғылым», 2002.- С. 448.

Ашимбаев Т. А. «Экономика Казахстана на пути к рынку». Алматы. Изд. «Казахстан» 1994. - С.168.

Куралбаева А.Ш. Ауыл шаруашылығында еңбек ұйымдастыруды, ақы төлеуді жетілдірудің кейбір мәселелері. ж-л: «Ізденістер, нәтижелер», Алматы, Қазақ Ұлтық Аграрлық Университеті, 2005 г., № 2.

Купешева А. К. Развитие мотивации труда работников сельскохозяйственных предприятий – важный фактор повышения эффективности производства. // Алматы, ж. «Каз ЭУ хабаршы» №2, 2005.

Купешев А. Ш. «Ауыл шаруашылық кәсіпорындарында өнім өндіру мүмкіндіктерін тиімді пайдаланудың кейбip жолдары» // Алматы, сәyip - маусым 2003 ж.- С.52-55.

Көпешев А. Экономика механизмі – аграрлық өндірісте. изд. “Қайнар” – А.: 2004 ж. Монография 11,8 п.л.

Downloads