ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ

  • Г К Турабаев КазНПУ им. Абая

Аннотация

Арнайы экономикалық зоналар еліміздегі сыртқы экономикалық және орта шаруашылық мәселелерін шешу үшін құрылады. Өнеркәсібі дамыған мемлекеттерде негізінен мемлекет территориясына келетін тауарларды тиейтін және түсіретін сыртқы сауда типіндегі зоналар қызмет етеді. Негізінен бұл жерде өндіру қызметі шағын көлемде іске асырылады және базарлардағы өтімділікке сәйкес бағытталған. Негізгі ынталандыру кедендік жеңілдіктер мен экспорттық және импорттық бақылаудың алынып тастауы болып табылады.

Литература

Адасбаев Е. Анализ развития малого предпринимательства в 2005-2006гг. и прогноз на 2008 год // Аль-Пари. – 2007. – № 3. – С.34-36.

Зименков Р.И. Свободные экономические зоны: американский опыт //Российский экономический журнал. – 2004. – № 3. – С. 78-86.

Игнатов В.Г., Бутов В.И. Свободные экономические зоны. – М.: Ось-89, 1997. – С.192.

Ишоу. Специальные экономические зоны в Китае: цифры и факты (включая зону Шеньгжень) и Фонд мира Сасавана //Кагаку тб коге. – 1996. – Т.39, № 7. – С.487-520.

Анищук Ю. КНР: специальные экономические зоны // Экономическое сотрудничество стран – членов СЭВ. – 1998. – № 8. – С.40-45.
Как цитировать
ТУРАБАЕВ, Г К. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 79, n. 3, p. 49-55, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/180>. Дата доступа: 09 feb. 2023