ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПЛАСТИКАЛЫҚ КАРТОЧКАЛАР НАРЫҒЫНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ

Authors

  • С Б Макыш КазНТУ
        19 29

Abstract

This article discusses the current state and development of the market of plastic cards in Kazakhstan.

References

1. Банковское дело: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина // Москва “Финансы и стататистика” 2004.

2. Макыш С.Б. Оқулық Алматы, Жеті жарғы, 2009

3. ҚР Ұлттық банкінің 2009ж және 2010 ж сәуір айына жасалған ақпараттық және есептік материалдары.

Downloads