Евразийский Экономический Союз в контексте глобализации. Жаһандану жағдайындағы Еуразиялық экономикалық одақ

Authors

  • N., A. U., B. Bagayeva , Turysbekova

Keywords:

ЕАЭО, интеграция, четыре основные свободы, карта индустриализации, дорожная карта бизнеса. ЕАЭО, төрт негізгі еркіндік, индус- трияландыру картасы, бизнестің жол картасы.

Abstract

В настоящее время в мире интеграция между странами становится тенденцией. И наша страна выбрала этот путь для развития государства. Отметим, что все развитые страны мира входят в состав таких интеграционных объединений, как ЕС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР и др.
Ключевой целью подлинной интеграции является создание единого пространства, которое должно быть скреплено прочными не только экономическими, но и социокультурными связями.
В данной статье говорится о развитии Евразийского экономического союза, о возможностях решения экономических и социальных проблем, об улучшении благосостояния участвующих в этом Союзе стран. Участие в ЕЭС задает также стимулы для повышения уровня человеческого развития. Авторы статьи рассматривают положительные аспекты Евразийского экономического союза для Республики Казахстан. Қазіргі таңда әлемде интеграциялық ұйымдарға бірігу мемлекеттер арасында үрдіске айналып отырған сияқты. Біздің ел де даму сатысында осы жолды таңдағаны белгілі. Дамыған отыз мемлекеттің қай қайсысын алсақ та, барлығы бірнеше интеграциялық ұйымдарда мүшелікте. Мысалы, ЕО, НАФТА, АСЕАН, Меркосур т.б. озық интеграциялық құрылымдарды атауға болады.
Интеграцияның негізгі мақсаты – күшті экономикалық, әлеуметтік және мәдени байланыстар ғана емес, бірыңғай кеңістік құру болып табылады.
Берілген мақалада Еуразиялық экономикалық одақтың дамуы экономикалық, әлеуметтік мәселелерді шешуге, құрамындағы елдердің әрқайсысының хал-ахуалын жақсартуға, ол елдерде тұрып жатқан және тарихында көптеген ортақтығы бар халықтар достастығын нығайтуға бағытталғандығы айтылған. ЕАЭО-қа қатысу адами даму деңгейінарттыруды ынталандырады. Мақала авторлары Еуразиялық экономикалық одақтың Қазақстанға берер пайдасын қарастырады.

References

1 Еуразиялық экономикалық одақ /Егемен Қазақстан. – 2014. – 19 желтоқсан. (№247). – 1б.
2 Еуразиялық экономикалық одақ – дамудың жаңа кезеңі //Оңтүстік Қазақстан. – 2014. – 28 мамыр (№77). – 1,2б.
3 Еуразиялық экономикалық одақтың болашағы айқын/ С. Әмірбекұлы // Айқын. – 2015. – 15 қазан (№192). – 5б.
4 Интеграция – ел игілігі /Егемен Қазақстан. – 2014. – 19 желтоқсан. (№247). – 1б.
5 Еуразиялық экономикалық одақ: үміт пен күдік // дайын. Т.Талғатқызы // Ұлт мұраты. – 2015. – 17 қаңтар (№1). – 2 б.

Downloads