Еуразиялық экономикалық одақ еліміздің әлеуметтік- экономикалық дамуына инновациялық- интеллектуалдық мүмкіндік береді. Евразииский экономический союз создает инновационно- интеллектуальные возможности для социально- экономического развития страны.

  • U. K. Shedenov

Аннотация

Еуразиялық экономикалық одақ – біздің еліміз үшін халықаралық ынтымақтастықты арттыру, сыртқы саясатты әртараптандыру, ұлттық экономикалық және сауда мүдделерін дамыту сияқты жаңа мүмкіндіктер көзі. Біздің еліміздің болашағы – оның интеллектуалдық қоры, ғылымы және инновациялық жетістіктерінде. Барлық дамыған елдер тәжірибесі көрсеткендей, экономикалық даму, көркеюдің негізгі жолы – ғылыми- техникалық және инновациялық салада көшбасшы болу. Сондықтан да, шетел технологиясы мен техникасын игерумен қатар, өз ұлттық ғылыми- техникалық әлеуетіміздің дамуына жағдай жасап, отандық ғалымдардың ғылыми жетістіктерін өндіріске енгізіп, оларды бағалай білу керек. Еуразиялық экономикалық одақ құрудағы басты мақсаттың бірі – экономикамызды бірлесе жаңғырту және бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін елдердің әрқайсысының мүмкіндіктерін біріктіру. Евразийский экономический союз для наших стран – источник новых возможностей, таких как развитие международного сотрудничества, диверсификация внешней политики, развитие национально- экономических и торговых интересов. Будущее нашей страны – ее интеллектуальные ресурсы, науки и инновационные достижении. Весь опыт развитых стран показывает, что экономическое развитие и процветание означает быть лидером в области научно- технических инноваций. Таким образом, осваивать внешние технологии и оборудования, а также развивать национальный научно- технический потенциал, внедрять в производство научные достижения отечественного производства и ценить их. Основные цель создания Евразийского экономического союза – обьединить возможности каждых стран, чтобы совместно развивать экономики и усиливать конкурентоспособность.

Литература

1 Н.Ә. Назарбаев «Ұлт жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол». Астана, 2016.
2 Н.Ә. Назарбаев. «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол». Астана. – 2014.
3 Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан – 2050 стратегиясы. Астана, 2012.
4 Н.Ә. Назарбаев. М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде сөйлеген сөзі, 2014.
5 Еуразиялық Одақ – Қазақстанның еуразиялық таңдауы. «Қазақ үні» ұллтық порталы, 2014.
6 Е.Қ. Мырзатаев. Президент Н.Ә. Назарбаевтың еуразиялық идеясы және оның дамуы. © e-history.kz, 2015.
7 Еуразиялық экономикалық ықпалдастық, НұрОтан қоғамдық саясат институты, Астана, 2014.
8 Шеденов Ө.Қ., Асанова Г.Б. ҚР-да қолайлы инвестициялық климат құру және инновациялық белсенділікті арттыру. Хабаршы, Экономика сериясы № 2/1(108) Алматы: Қазақ Университеті, 2015.
Как цитировать
SHEDENOV, U. K.. Еуразиялық экономикалық одақ еліміздің әлеуметтік- экономикалық дамуына инновациялық- интеллектуалдық мүмкіндік береді. Евразииский экономический союз создает инновационно- интеллектуальные возможности для социально- экономического развития страны.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 114, n. 2, nov. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1254>. Дата доступа: 15 may 2021

Ключевые слова

Инновация; инвестиция; еуразиялық интеграция; стратегиялық басымдық; инновациялық кластер; инновациялық өнім; халықаралық экономикалық ынтымақтастық.