Вернуться к Подробностям о статье Значение брендинга для повышения конкуренто- способности казахстанских товаропроизводителей. Қазақстандық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін брендингтің маңыздылығы Скачать Скачать PDF