Қазақстаннның «жасыл экономикаға» көшудегі қадамдары. Шаги перехода Казахстана в «зеленую экономику»

  • K. Akimbaeva
  • М. Yassyn

Аннотация

«Жасыл экономика» – Қазақстан қабылдаған халықаралық
міндеттемелерге сәйкес және болашақ ұрпақтың мүддесі үшін табиғи шикізат қорларын тиімді және рационалды қолдану арқылы тұрғындардың әл­ауқатының артуына жеткізетін табысты экономика. Электр және жылу энергиясының генерациясы, газ өндіру, су ресурстарын пайдалану, ауыл шаруашылығын тұрақты дамыту, өнеркәсіп қалдықтарын басқару мен тұтыну, көлік және жол инфрақұрылымы жасыл экономиканың негізгі секторлары болып саналады. Мақалада осы және тағы басқа мәселелер қарастырылады. «Зеленая экономика» – в соответствии с принятием международного обязательства Казахстана и в интересах будущего поколения при помощи эффективного и рационального использования природных сырьевых фондов успешная экономика для развития народного благосостояния». Генерация электроэнергии и тепловой энергии, производства газа, использование водных ресурсов, эффективное развитие сельского хозяйства, управление производственных отходов и потребление, автомобиль и дорожная инфраструктура являются основными секторами зеленой экономики.

Литература

1 «Астана ақшамы» газеті, Айнұр Соспанова, 2015ж
2 http://www.afk.kz/
3 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», 2013 г.
4 Переход Республики Казахстан к «зеленой» экономике // http://eco-forum.kz/files/articles/70.docx‎
5 Көгалдандыру жұмыстарының ерекшеліктері мен экологиясы
6 Назарбаев Н.А. «Қазақстан -2030» Қазақстан халқына жолдауы
Как цитировать
AKIMBAEVA, K.; YASSYN, М.. Қазақстаннның «жасыл экономикаға» көшудегі қадамдары. Шаги перехода Казахстана в «зеленую экономику». Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 108, n. 2/1, apr. 2016. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/1019>. Дата доступа: 20 june 2021

Ключевые слова

жасыл экономика; электроэнергия; экология; өнеркәсіп қалдықтары; тозу; ластану; генерация; шикізат қорлары. зеленая экономика; электроэнергия; экология; остатки производства; амортизация; загрязнение; генерация; фонды сырья.