Zhusipova, E. 2015 Feb 27. Жаһандану жағдайындағы ұлттық бəсекегеқабілеттілікті қалыптастырудың теориялық аспектілері. Теоретические аспекты формирования национальной конкурентоспособности в условиях глобализации.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 102:2