Imashev, A.. " Современное состояние энергетической отрасли Казахстана.Қазақстанның энергетика саласының қазіргі жағдайы, мəселелерімен мүмкіндіктері." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 102 Номер 2 (27 February 2015)