AMETOVA, Zh. A.. Мониторинг и оценка эффективности реализации проектов и программ. Жобаларды және бағдарламаларды мониторлау және бағалау.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 105, n. 5, p. 148-153, apr. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/482>. Дата доступа: 20 mar. 2023