Nevmatulina, K.. " Некоторые аспекты формирования и классификации свободных экономических зон .Еркін экономикалық аймақтарды қалыптастырудың және жіктеудің кейбір аспектілері." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 101.1 (2014): 92-98. Веб. 2 Apr. 2023