Nevmatulina, K. 2015 Feb 19. Некоторые аспекты формирования и классификации свободных экономических зон .Еркін экономикалық аймақтарды қалыптастырудың және жіктеудің кейбір аспектілері. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 101:1