Kondybayeva, S.. " Құрылыс кәсіпорындарының өндірістік бағдарламасының қалыптасу ерекшеліктері. Особенности формирования производственной программы строительными предприятиями." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 98.4 (2013): 160-170. Веб. 25 Feb. 2021