Kondybayeva, S. 2015 Apr 10. Құрылыс кәсіпорындарының өндірістік бағдарламасының қалыптасу ерекшеліктері. Особенности формирования производственной программы строительными предприятиями. Вестник КазНУ. Серия Экономическая. [Онлайн] 98:4