Smirnova, Y.. " Трансферт знаний между вузами и предприятиями: позиция компаний. Кәсіпкорындар мен жоғарғы оқу орындары арасындағы білімнің алмасуы: компаниялардың көзқарасы" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 98 Номер 4 (10 April 2015)