Smirnova, Y.. " Трансферт знаний между вузами и предприятиями: позиция компаний. Кәсіпкорындар мен жоғарғы оқу орындары арасындағы білімнің алмасуы: компаниялардың көзқарасы." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 98.4 (2013): 107-113. Веб. 5 Mar. 2021