Smirnova, Y. (2015). Трансферт знаний между вузами и предприятиями: позиция компаний. Кәсіпкорындар мен жоғарғы оқу орындары арасындағы білімнің алмасуы: компаниялардың көзқарасы. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 98(4), 107-113. Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/376