Бафин, Т. " ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 103 Номер 3 (31 March 2015)