Бафин, . (2015). ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 103(3), 28-31. Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/263