Talimova, G.. " Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды құру және олардың қызмет етуінің теориялық аспектілері мен қағидалары. Теоретические аспекты и принципы создания и функционирования социально-предпринимательских корпораций.." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 103.3 (2014): 140-146. Веб. 15 May. 2021