TALIMOVA, G. U.. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды құру және олардың қызмет етуінің теориялық аспектілері мен қағидалары. Теоретические аспекты и принципы создания и функционирования социально-предпринимательских корпораций.. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, [S.l.], v. 103, n. 3, p. 140-146, mar. 2015. ISSN 2617-7161. Доступно на: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/248>. Дата доступа: 11 may 2021