Khoich, A., AND Kondybayeva, S.. " Капиталдың халықаралық қозғалысы және оның негізгі тенденциялары. Международное движение капитала и его основные тенденции ." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 103 Номер 3 (31 March 2015)