Khoich, A., & S. Kondybayeva. " Капиталдың халықаралық қозғалысы және оның негізгі тенденциялары. Международное движение капитала и его основные тенденции .." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 103.3 (2014): 119-128. Веб. 11 May. 2021