Oralbaeva, Zh.. " Тиімділік аудитін жүргізу әдістемесі. Методика проведения аудита эффективности." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 103 Номер 3 (31 March 2015)