Бакирбаев, Б. " АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КАТЕГОРИЯЛАРЫ МЕН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 79 Номер 3 (28 March 2015)