Бакирбаев, Б. " АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КАТЕГОРИЯЛАРЫ МЕН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 79.3 (2010): 94-97. Веб. 18 May. 2021