Бакирбаев, . (2015). АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ КАТЕГОРИЯЛАРЫ МЕН НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 79(3), 94-97. Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/192