Касенуалиева, З. " ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТЕТІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 79 Номер 3 (28 March 2015)