Касенуалиева, З. " ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТЕТІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ." Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], 79.3 (2010): 85-88. Веб. 14 May. 2021