Касенуалиева, . (2015). ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ТЕТІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ. Вестник КазНУ. Серия Экономическая, 79(3), 85-88. Получено с https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/189