Тураров, Д. " АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІНДЕГІ СЫЗЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАУ ЕСЕБІНІҢ ТРАНСПОРТТЫҚ МОДЕЛІН ҚОЛДАНУ" Вестник КазНУ. Серия Экономическая [Онлайн], Том 79 Номер 3 (28 March 2015)